• آثار” موزه ملی ایران” به سلامت وارد “موزه ملی چین” شد.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران بامداد شنبه ۲۱ اردیبهشت  ماه،  مجموعه  منتخبی از آثار “موزه ملی ایران” به منظور شرکت در نمایشگاه ” تمدن های آسیایی” به همراه نمایندگانی از این موزه وارد چین شده و به سلامت به موزه ملی چین واقع در پکن منتقل شد.

 بنابر گفته جبرئیل نوکنده مدیر موزه ملی ایران، این آثار شامل ۱۵ قلم  شیء مربوط به دوره های هخامنشی تا صفوی از محوطه های مختلف تاریخی است. این آثار در کنار ۴۵۰ اثر از ۲۰ کشور آسیایی به نمایش گذاشته می شود.

نمایشگاه ” تمدن های آسیایی” در تاریخ ۲۳اردیبهشت ماه، در موزه ملی چین گشایش می یابد.

اخبار تکمیلی  این نمایشگاه در فرصت های بعدی به آگاهی همراهان و دوستداران موزه ملی ایران خواهد رسید.

وبگاه موزه ملی ایران در پیام رسان سروش

https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

Scroll