• بازدید هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا از موزه ملی ایران

 

آقای جوسپ بورل هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در طی سفرش به ایران، بعدازظهرروز دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ از موزه ملی ایران بازدید کرد .
این مقام ارشد سیاسی از موزه ایران باستان ،موزه باستان شناسی و هنردوران اسلامی دیدن کرد. با توجه به اسپانیایی الاصل بودن وی نمایشگاه میراث باستان شناسی اسپانیا مورد توجه ویژه ایشان قرار گرفت .
جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران با حضور تنی چند از مسئولین این موزه، جوسپ بورل و هیئت همراه را در این بازدید همراهی کردند. نوکنده بازدید میهمانان ارشد خارجی از موزه ملی ایران را فرصت خوبی برای معرفی فرهنگ ، هنر و تمدن فاخر و غنی ایران خواند.
جوسپ بورل هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دفتر یادبود موزه ایران باستان چنین نوشت : “تحت تأثیر این نمایش خارق العاده هنر ایرانی و آثار باستانی قرار گرفتم. بادقت از آن مراقبت کنید.”

Scroll