• بازدید مدیر برنامه ریزی بین المللی و استراتژی شهر غازی آنتپ ترکیه از موزه ملی ایران

امروز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه سالجاری، شاهین چتین (مدیر برنامه ریزی بین المللی و استراتژی شهر غازی آنتپ ترکیه) به همراه دو تن از همکاران و جمعی از مسئولین شهرداری منطقه ۱۲ شهر تهران و اداره بافت تاریخی این منطقه ازموزه ملی ایران بازدید کردند.
این بازدید از موزه ایران باستان و با همراهی فیروزه سپیدنامه آغاز گردید.
شاهین چتین ضمن ابراز علاقمندی نسبت به تاریخ کهن ایران از سایت های مشابه در منطقه غازیآنتپ به ویژه از دوره های سلوکی، اشکانی و ساسانی یاد کرده و این شباهت ها را ثمره تاریخ مشترک هر دو کشور در این دوره ها دانست.
درادامه، نمایشگاه باستان شناسی و هنرسرزمین هلند مورد توجه ویژه مدیر برنامه ریزی بین المللی و استراتژی شهر غازی آنتپ قرار گرفته و از آن به عنوان فعالیتی موثر و مهم در عرصه بین المللی یاد کرد.
دیدار از موزه باستان شناسی و هنر اسلامی ایران با همراهی راهنمایان این موزه، حمیرا عبدی و فائزه صدیقی پایان بخش این بازدید بود.

وبگاه موزه ملی ایران در پیام رسان سروش
https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

Scroll