• بازدید معاون نخست وزیر و وزیر کشاورزی جمهوری قزاقستان از موزه ملی ایران

امروز یکشنبه ۵ آذر ماه موزه ملی ایران میزبان “اسکار میرزاخماتوف”، معاون نخست وزیر و وزیرکشاورزی  کشور قزاقستان بود. ایشان و هیات همراه از موزه ایران باستان بازدید نموده و پس از اتمام بازدید در دفتر یادبود موزه ایران باستان چنین نگاشت :

“کشور دوست و برادر ایران

در موزه ملی ایران از میراث فرهنگی و آثار باستانی ایران و جهان بازدید شد. میراث فرهنگی یکی از مهمترین موضوعات و یکی از زمینه هایی است که هر دو کشور می توانند درباره آن به گفتگو بپردازند ……. این دیدار باعث خرسندی بود.”

 

Scroll