• بازدید “وزیر دارایی و اعتبارات دولتی نیکاراگوئه” از موزه ملی ایران

صبح امروز(یکشنبه ۲۰مردادسال۱۳۹۷) “ایوان آگوستا” وزیر دارایی و اعتبارات دولتی نیکاراگوئه و هیأت همراه از موزه ملی ایران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، این بازدید از موزه ایران باستان با همراهی و توضیحات فیروزه سپیدنامه مسئول این موزه شروع شد و با بازدید از موزه دوران اسلامی با همراهی کرم میرزایی مسئول این موزه و توضیحات حمیرا عبدی راهنمای موزه دوران اسلامی پایان گرفت.

لازم به ذکر است “ایوان آگوستا” وزیر دارایی و اعتبارات دولتی نیکاراگوئه در رأس یک هیأت بلندپایه اقتصادی به ایران سفر کرده است.

وبگاه موزه ملی ایران در پیام رسان سروش

https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

Scroll