• بازگشت  ظروف سلادون از چین.

 ۱۴ قلم ظروف سلادون  که در کشور چین  تحت عنوان ”سلادون‌های لونگ چوان و جهانی شدن” به نمایش درآمده بود، به موزه ملی ایران برگشت.

جبرئیل نوکنده؛ رییس کل موزه ملی ایران  در  تشریح فرآیند بازگشت آثار گفت: مجموعه ای از آثار موزه ملی ایران مشتمل بر ۱۴ قلم ظرف مشهور به سلادون که تحت عنوان نمایشگاه سلادون های لونگ چوان و جهانی شدن” در کشور چین به نمایش در آمده بود، بامداد روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه  ۱۳۹۹ به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) وارد شده و پس از انجام تشریفات گمرکی با همراهی یگان حفاظت به موزه ملی ایران انتقال یافت. رییس کل موزه ملی ایران در خصوص  مد نظر قرارگرفتن محدودیت های حاصل از همه گیری کرونا گفت: آنچه که این نمایشگاه را با دیگر رویدادهای مشابه متفاوت ساخت، قرار گرفتن در شرایط و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده و خوشبختانه تمامی مراحل نقل و انتقال و بازگشایی جعبه ها  با رعایت تمامی دستورالعمل های مرتبط و لحاظ نمودن تدابیر اختصاصی برای آثار صورت گرفت. وی ادامه داد: آثار نمایشگاه پس از طی دوره استراحت و قرنطینه توسط  هیئت کارشناسان عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار گرفته مورد بازبینی و  اصالت و سلامت آثار مورد تایید قرار گرفت.

نوکنده در خصوص دستاوردهای این رخداد فرهنگی گفت: این نمایشگاه تلاش کرد همپای بسیاری از موزه های بزرگ جهان، بخشی  از ظرفیت غنی میراث فرهنگی ایران را به نمایش بگذارد. پس از این نمایشگاه بسیاری از موزه های چین مشتاق برگزاری نمایشگاه های متقابل میان ایران و چین شده اند.

گنجینه عظیم این نمایشگاه با موضوع مشترک سلادون و حضور موزه های بزرگ در کنار یکدیگر نشان مشترک بودن مواریث فرهنگی و فرامرزی بودن آنها برای همه جهانیان است که نتیجه آن  دوستی پایدار ملت ها به روش دیپلماسی فرهنگی محسوب می شود و همچنین این نمایشگاه این است که ایران در گذشته با همتایان و دولت های بزرگ هم عصر خود روابط نزدیک و گسترده ای داشته است.

نمایشگاه “دنیای لونگ چوان: سلادون لونگ چوآن و جهانی شدن ” دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ درکاخ “جایی گونگ” در کاخ موزه شهر پکن (شهرممنوعه) با حضور محمدرضا کارگر رییس اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی، گوآن چیانگ رییس میراث  فرهنگی چین، وانگ شی دونگ مدیر کاخ موزه چین، جن شیا دونگ شهردار شهر لی شوئ استان چو جیانگ، چن شو اوا رییس موزه استان چو جیانگ، باقری رییس دیپلماسی عمومی و رسانه، وفایی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن و دیگر مقامات عالی رتبه فرهنگی گشایش یافت. این نمایشگاه پس از سه ماه فعالیت در کاخ موزه شهر ممنوعه بیش از یک میلیون بازدید را به خود اختصاص داد. پس از آن به موزه استانی جه جیانگ در شهر هانژو انتقال یافت که  تعداد ۴۸۱۱۰ نفر بازدیدکننده داشت.

Scroll