• بررسی حکومت سلوکیان بر اساس سکه شناسی در موزه ملی ایران

نشست علمی-تخصصی با عنوان “گذری بر سلوکیان؛ پرسش ها بیش از پاسخ ها” توسط آرتور هوتن، پژوهشگر سکه شناسی دوره سلوکی صبح روز یک شنبه ۱۹خرداد و با حضور جبرئیل نوکنده رئیس موزه ملی ایران، مسئولین این موزه و جمعی از باستان شناسان و پژوهشگران در موزه ملی ایران برگزار شد.

این نشست با مبحث اهمیت سکه و سکه زنی در پژوهش های باستان شناسی و تاریخی آغاز شد و با اشاره به اینکه مدارک باستان شناسی و گل نبشته های به دست آمده به اندازه کافی گویا نیستند، سکه را به عنوان سند و مدرک درجه اول معرفی کرد که چشم انداز نوینی بر تاریخ و شناخت نظام اقتصادی و اداری می گشاید.

آرتور هوتن به انواع سکه های سلوکی طلا و نقره (استاتر، چهاردرهم، درهم و سکه های برنزی) در نظام آتیک پرداخت و به انواع ضرابخانه های این دوره همراه با ویژگی سکه های آنها در قلمرو غربی و شرقی سلوکیان اشاره کرد.

همچنین در این نشست به ماهیت مقام های سلطنتی سلوکی و ارتباط آنها با شهرهای شاهی و اختیار آنها در ضرب سکه پرداخته شد. پیشرفت و توسعه قابل توجه سکه ها در این دوره به عنوان ابزاری کارآمد برای پرداخت های دولتی و به عنوان پول رایج بین آنها مورد توجه قرار گرفت.

پژوهشگر سکه شناسی دوره سلوکی با اشاره به اینکه بسیاری از عناصری که بر روی سکه های ضرابخانه های شرقی، مانند بین النهرین، ایران و باختر ضرب شده اند از نوع نظامی هستند به تفاوت سکه های مختلف در این دوره پرداخت. انواع سکه های برنزی این دوره، برنزهای شهری و نیمه شهری و دلایل ظهور و افول آنها در سیستم اداری و اقتصادی سلوکیان مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست به دلایل ضرب استاترهای طلا تا دوره سلوکوس دوم و عدم ضرب آنها در دوره های بعدی پرداخته شد. نحوۀ گردش چهاردرهم های سلوکی به عنوان ارز رایج سلطنتی و انواع آنها مورد بحث قرا گرفت که در نظام سکه زنی باز در تمامی قلمرو سلوکیان و  خارج از آنها به راحتی در گردش بود.

آرتور هوتن به ورود اسکندر به غرب آسیا در سال ۳۳۳ پیش از میلاد اشاره کرد و به تغییرات بسیاری که در نظام اداری و اقتصادی منطقه صورت گرفت و در راستای اهداف اسکندر، پایه ریزی سیستم پولی سه واحدی در کل قلمرو غربی و شرقی بود، پرداخت. وی گفت پس از مرگ اسکندر نیز در ۳۲۳ پ.م سرزمین های فتح شده میان سردارانش تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیایی او که ایران هسته اصلی آن بود به سلوکوس اول رسید. به این ترتیب سلوکوس اول با ضرب سکه چهاردرهمی در بابل به سلطنت خود مشروعیت بخشید و نظام پولی سه واحدی اسکندر را در سیستم اقتصادی و اداری سلوکیان (۳۱۲-۶۴ پ.م) از سلوکوس اول تا آنتیوخوس سیزدهم به کار برد.

این نشست با اعطای لوح سپاس به آرتور هوتن توسط ریاست موزه ملی ایران در قسمت ورودی موزه ایران باستان خاتمه یافت.

لازم به ذکر است آرتور هوتن پژوهشگر ارشد در زمینه پژوهش های سکه شناسی سلوکی و به عنوان رییس انجمن سکه شناسی آمریکا در سال های ۱۹۹۴-۱۹۹۹ و مولف چهار جلد کتاب در مورد سکه های سلوکی است که در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ به چاپ رسید. وی همچنین موزه دار و مسئول بخش در موزه پاول گتی در سال های ۱۹۸۲-۱۹۸۶ نیز بوده است.

 

وبگاه موزه ملی ایران در پیام رسان سروش

https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

Scroll