• برگزاری کنفرانس «آندره گدار»

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، در راستای همکاری های مشترک موزه ملی ایران و موزه لوور جلسه ای در خصوص برگزاری کنفرانس «آندره گدار» با حضور رئیس موزه ملی ایران دکتر جبرئیل نوکنده و رئیس بخش اسلامی موزه لوور دکتر یانیک لینتز برگزار شد.

در این جلسه طرفین در خصوص محورهای همایش، زمانبندی، نحوه برگزاری و چاپ مجموعه مقالات نشست، گفتگوکردند؛ و مقررشد بهار سال آینده این کنفرانس در موزه ملی ایران برگزار گردد.

وبگاه موزه ملی ایران در پیام رسان سروش

https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

Scroll