• بیست و هشتمین روز ماه رمضان و معرفی قالیچه محرابی مزین به آیه ۲۵۲ سوره بقره

بیست و هشتمین روز ماه رمضان و معرفی قالیچه محرابی مزین به آیه ۲۵۲ سوره بقره

 قالیچۀ سجاده ای با رنگ زمینۀ لاکی و طرح محرابی و با  نقش یک ترنج بزرگ ستاره ای در  زمینه سرمه ای رنگ در وسط،  کتیبه ای مشکی به خط نسخ داخل حاشیۀ محراب  بر زمینۀ  کِرم شامل آیۀ ۲۵۲ سورۀ بقره بافته شده است.

Scroll