• ترویج حفظ میراث طبیعی در موزه ملی ایران

در برنامه های هفته میراث فرهنگی در موزه ملی ایران، میراث طبیعی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، کارگاه آموزشی هنری “باز آفرش” با مضمون “هنر، حامی محیط زیست وخلق آثار هنری” از مواد دور ریختنی با محوریت نایلون روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ توسط کمیته موزه های ایران (ایکوم)  با مشارکت موزه ملی ایران برگزار شد.

این برنامه در هفته گرامیداشت موزه ها با همیاری دانشجویان رشته های هنری از دانشگاه های تهران، دانشگاه هنر و دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۴۷، دانشجویان توان‌یاب واحد رعد و هنرجویان کارگاه آفرینش با هدف حمایت از محیط زیست اجرا شد.

موضوع اصلی نجات طبیعت و فرهنگ سازی میان اقشار مردم در استفاده درست از نایلون بود. نایلون با توجه به ماندگاری ۲۰۰ تا ۵۰۰ ساله در طبیعت گاه به عنوان ماده مخرب محسوب شده که سلامتی انسان ها و سایر موجودات و در نهایت طبیعت را مورد لطمه قرار می دهد.

به این ترتیب در این کارگاه با استفاده از نایلون ها و سایر مواد دور ریز آثار هنری محیطی خلق شد. هنری شکل یافته از مواد دور ریختنی و پسماندها، به گونه‌ای که اشیاء ساخته شده از این مواد دورریز با نگاه خلاق و دستان پرتوان هنرمندان، سبب تغییر نگاه انسانی به مقوله ی نحوه استفاده از نایلون شده و تاثیر بسزایی بر جامعه و زمین سالم می گذارد.

در خلال برگزاری این کارگاه جبرییل نوکنده، رییس کل موزه ملی ایران نیز از نزدیک در روند اجرایی این برنامه قرارگرفت. بعدازظهر همان روز نیز هنرمندان، آفریده های هنریشان را در معرض نمایش قراردادند. از مهمانان این برنامه اردشیر ابراهیمی از پارلمان آموزشی مجلس شورای اسلامی، سید احمد محیط طباطبایی رییس کمیته موزه های ایران ایکوم ایران و جمعی از اساتید دانشگاه ها حضور داشتند.

پایان بخش مراسم اجرای نمایش مرثیه ای بود که برای زمین و وضعیت نگران کننده اش سروده شده و بسیار مورد توجه حضار قرار گرفت .

وبگاه موزه ملی ایران در پیام رسان سروش

https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

Scroll