• حضور چن جو، رئیس مجلس خلق چین در موزه ملی ایران

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران عصر پنج شنبه ۱۵ آذر ۹۷، چن جو، رئیس مجلس کشور چین و پانگ سن، سفیر چین در ایران به همراه هیئتی از موزه باستان شناسی و هنر اسلامی موزه ملی ایران بازدید نمودند.

بنا به این گزارش رئیس مجلس خلق چین و سفیر چین در ایران  از تالارهای تیموری، صفوی و قاجار موزه باستان شناسی و هنر اسلامی موزه ملی ایران بازدید کردند.

ظروف آبی سفید رنگ دوره صفوی که بازرگانان  چینی به شاه عباس صفوی هدیه کرده بود از آثار مورد توجه این هیئت بوده است.

چن جو، رئیس مجلس کشور چین نام و عنوان خود و تاریخ حضور خود را در دفتر یادبود موزه باستان شناسی و هنر دوران اسلامی موزه ملی ایران ثبت کردند.

وبگاه موزه ملی ایران در پیام رسان سروش

https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

Scroll