• زادروز حکیم ابوعلی سینا میراث جاودان عرصه علم و سلامت و روز پزشک گرامی باد.

 نخستین روز شهریورسالروزتولد حکیم فرزانه ابوعلی سینا الگوی بارزو میراث جاودان عرصه علم و سلامت در جهان است.بزرگ عالمی که با گذر قرن ها همچنان افتخار سرزمین ایران است و نامگذاری این روز ارزشمند به نام پزشک نشان از اهمیت ارج نهادن به مقام شامخ پزشکان به عنوان ضامنین سلامت جامعه است .
امسال با تفاوت بحران کرونا شاهد تعبیر زیبای عشق به انسانیت بودیم که با از خودگذشتگی و فداکاری های قهرمانان سلامت به عرصه ظهور رسید. پزشکان کشوربا همراهی جامعه مدافعان سلامت در مواجهه با همه گیری بیماری کرونا صحنه هایی ناب آفریدند که روایتی تلخ و شیرین در سایه شرافت حرفه ای آن ها رقم خورد.
با پاسداشت و ادای احترام به پزشکان و مدافعان شهید عرصه سلامت کشور، فرا رسیدن این روز را گرامی داشته و در این راستا نمایشگاهی مجازی “میراث پزشکی” با معرفی برخی آثار مرتبط با موضوع پزشکی با بازه زمانی قرون اولیه اسلامی تا دوره صفوی طراحی و تدوین شده است.میراث فاخری که پشتوانه و زنجیره حفظ افتخارات امروز در این حوزه است و شما را به دیدار این آثار دعوت می‌نماییم
#موزه ملی ایران #روزپزشک #ابوعلی_سینا

 

Scroll