• سردیس ملکه موزا

نام اثر: سردیس ملکه موزا

جنس: سنگ مرمر

ابعاد (سانتی‌متر): عرض: ۳۰، بلندی: ۴۰

محل کشف: شوش، خوزستان

قدمت: دوره اشکانی (۳۷ پیش از میلاد تا ۴ میلادی)

سردیس شاهزاده از سنگ مرمر سفید مربوط به ملکه موزا همسر فرهاد چهارم که نام سازنده یونانی آن با خط یونانی بر روی تاج نقر شده است. ملکه موزا در این سردیس کلاهی شبیه به تاج به سر دارد. بنا به نوشته مورخین موزا بانویی رومی بوده که آگوست قیصر روم او را نزد فرهاد چهارم اشکانی فرستاد. موزا پس از بدنیا آوردن پسری برای شاه ایران عنوان شهبانوی ایران را به خود اختصاص داد.

متن کتیبه: «آنتیوخوس پسر دریاس؟ ساخته است».

Scroll