• فرهنگ‌های مشترک،میراث مشترک، مسئولیت مشترک

موزه ملی ایران در گرامیداشت روز جهانی محوطه ها و بناهای تاریخی ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ آوریل ، منتخبی از آثار خود را در قالب یک ویدیوی یک دقیقه ای تهیه و منتشر کرده است. این نماهنگ مشتمل بر ده شی تاریخی فرهنگی موزه ملی ایران است که یادآوری از اشتراکات فرهنگی ایران با سایر نقاط جهان است.

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice