• قصه های باغ ملی تهران

هم زمان با روز جهانی موزه و هفته بزرگداشت میراث فرنگی در راستای شعار برابری و تنوع با همکاری موزه های محوطه باغ ملی تهران برنامه مشترکی به نام ” قصه های باغ ملی” برگزار می شود. این برنامه با توجه به شرایط پیش آمده بیماری کوید ۱۹ به شکل مجازی در فضای اینستاگرام برگزار می شود و در طول برنامه به روایت فصه هایی از شکل گیری باغ ملی و پدیدآمدن موزه های باغ ملی و معرفی منتخب آثار این موزه ها از ادوار مختلف تاریخی ایران پرداخته می شود.این برنامه قرار است تا شرایط برابری را برای دسترسی همه علاقمندان فراهم اورد و از طریق همنشینی موزه ها در یک برنامه مشترک بر تنوع فرهنگی و آثار موزه ای تاکید داشته باشد. همچنین در بخش دیگری از این برنامه برای بهره برداری بخشی از علاقمندان موزه ها روایتی به زبان اشاره برای ناشنوایان عزیز اجرا خواهد شد.علاقمندان می توانند از ساعت ۱۱ این برنامه را بر روی صفحات رسمی موزه ملی ایران ، موزه ملی ملک و موزه ارتباطات و فرهنگ موزه تماشا کنند.

Scroll