• مجموعه نسخ خطی موزه ملی ایران آفت زدایی شد.

مجموعه نسخ خطی بخش اسلامی موزه باستان شناسی و هنر دوران اسلامی موزه ملی ایران یکی از نفیس ترین مجموعه های خطی جهان اسلام است که سیر تحول و تداوم هنرهای کتاب سازی و کتاب آرایی ایران در دوره اسلامی، از سده های نخست اسلام تا پایان دوره قاجار را در پی داشته است.
این مجموعه با ارزش شامل نسخ خطی قرآن مجید، نسخ خطی علمی، ادبی و مذهبی می باشد که موضوعاتی از جمله دیوان اشعار، کلام و عقاید، تاریخ و جغرافیا، ریاضیات، طبیعیات و نجوم، علوم قرآنی، وقف نامه و مرقع خط را در بر دارد.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، این موزه با مشارکت و همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی در راستای دستیابی به اهداف حفاظت و نگه داری از این مجموعه گرانبهای ملی، طی عملیات آفت زدایی تعداد ۷۶۳ نسخه از این مجموعه را در قالب ۴۰۲ ردیف و با برنامه ریزی مدون با موفقیت انجام داد.
شایان ذکر است برنامه های آسیب شناسی، مرمت و پژوهش های بنیادین مجموعه نسخ خطی موزه ملی ایران در دست اقدام است.

وبگاه موزه ملی ایران در پیام رسان سروش
https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

Scroll