• میلاد امام محمد باقر(ع) و حلول ماه رجب گرامی باد.

موزه ملی ایران میلاد فرخنده پنجمین اختر آسمان ولایت و امامت امام محمد باقر(ع) و حلول ماه پر خیر و برکت رجب را بر تمامی مسلمین شادباش می‌گوید.

Scroll