• میلاد صاحب الزمان(عج) مبارک باد.

امشب ز کَرَم حق گُهرى داد به نرجس/ وز برج ولایت قمرى داد به نرجس/
خوش باش که حق بال و پرى داد به نرجس/ برخیز که زیبا پسرى داد به نرجس/

ولادت حضرت حق، مهدی صاحب الزمان(عج) مبارک باد.

Scroll