• هم اندیشی امنای اموال فرهنگی_تاریخی در موزه ملی ایران


صبح امروز، نهم اردیبهشت ۹۸ جلسه هم اندیشی در خصوص امور اموال فرهنگی تاریخی با حضور دکتر جبرییل نوکنده مدیر موزه ملی ایران، الهام صالحی رییس اداره اموال و اوراق بهادار ذیحسابی سازمان میراث فرهنگی، امید کمالوند معاون امور اجرایی ، کارشناسان و امنای اموال موزه ملی ایران دراین موزه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، این گردهمایی توسط ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با محوریت هماهنگی در فرایندهای مربوط به نگهداری حساب اموال ترتیب داده شد.
الهام صالحی در رابطه با ضرورت اجرای صحیح فرآیندهای مورد نظر سخن گفت و ثبت اموال فرهنگی تاریخی را از اهم وظایف امنای اموال برشمرد.
جبرییل نوکنده نیز ضمن تایید مطالب عنوان شده به فعالیت و عملکرد مثبت امنای اموال فرهنگی تاریخی و روند ثبت اموال فرهنگی اشاره کرد.
در انتهای این جلسه رییس اداره اموال و اوراق بهادار ذیحسابی سازمان میراث فرهنگی، به سوالات مطرح شده همکاران حوزه اموال فرهنگی تاریخی موزه ملی ایران پاسخ داد.

وبگاه موزه ملی ایران در پیام رسان سروش
https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

Scroll