• گشایش نمایشگاه “ارجان و جوبجی: جلوه هایی از هنر زرگری عیلام”

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران نمایشگاه “ارجان و جوبجی: جلوه هایی از هنر زرگری عیلام” امروز سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ در ساعت ۱۳ در موزه بانک ملی ایران گشوده شد. در این نمایشگاه مشترک منتخبی از آثار دوره عیلامی موزه ملی ایران همراه با منتخبی از آثار موزه بانک ملی به نمایش گذاشته شده است. آثار موزه ملی ایران شامل ۵۹ شی از محوطه های ارجان و جوبجی رامهرمز است. ۴ شی مربوط به محوطه ارجان و ۵۵ شی از محوطه جوبجی است. کلیه اشیا زرین هستند و مربوط به دوره عیلام نو هستند. مجموعه به نمایش در آمده شامل حلقه قدرت ارجان، زیور آلات،  دستبند، گوشواره و دگمه های تزیینی است. این دومین نمایشگاه مشترک بین موزه ملی ایران و موزه بانک ملی ایران است.

آدرس پیام رسان سروش موزه ملی ایران

https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

Scroll