• ۱۳ آبان روز دانش آموز گرامی باد.

مفتخریم که حضور شما دانش آموزان ایران زمین، شیرین ترین و ماندگارترین خاطره ها،خنده ها و هیاهویتان خوش ترین نغمه ها در موزه ملی ایران قلب تپنده فرهنگ و هنر ایران است.

 

 

 

Scroll