• ۲۰ مهر روز استاد شعر و سخن حافظ گرامی باد.

۲۰ مهر روزی است که به نام استاد فرزانه شعر و ادب این سرزمین حضرت حافظ نام گذاری شده است. در یاد روز این اسطوره بزرگ نمایشگاهی مجازی تحت عنوان میراث حافظ  بر اساس آثار موزه باستان شناسی و هنر دوران اسلامی ایران تقدیم علاقمندان و فرهنگ دوستان شده است.

Scroll