• حفاظت و بهره‌­برداری از میراث­ فرهنگی در وبینار مشترک موزه ملی ایران و موزه دانشگاه تیکیو ژاپن

چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ وبینار مشترک یک روزه­­ای با مشارکت پژوهشگران حوزه مرمت اشیا و بناها از دانشگاه تیکیو ژاپن، موسسه تحقیقات اموال فرهنگی ژاپن، موزه ملی ایران و اداره­کل میراث فرهنگی استان گلستان برگزار شد. اهداف این نشست ارائه نتایج
به­دست­آمده در پروژه حفاظت و بهره­برداری از میراث فرهنگی بین موزه ملی ایران و دانشگاه تیکیو ژاپن و به اشتراک­گذاری آخرین تحقیقات و دستاوردهای دو طرف بود.
این وبینار در قالب سه نشست و پنج سخنرانی با موضوع بررسی نتایج همکاری­های موزه ملی ایران و موسسات یادشده ژاپنی، بهره­برداری و حفاظت از میراث فرهنگی و بررسی و حفاظت از اموال فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای وبینار یامااوچی از دانشگاه …. و دکتر نوکنده مدیرکل موزه ملی ایران ضمن خیر مقدم به شرکت­کنندگان در وبینار در خصوص پیشینه این همکاری­ها و اهمیت نتایج کسب­شده مقدمه­ای ارایه کردند. سپس در نشست نخست تاکاشی اویکاوا و آکیرا فوجیساوا از دانشگاه تیکیو درباره همکاری­های بین­المللی موزه ملی ایران و دانشگاه تیکیو صحبت کردند. در نشست دوم ابتدا حسین دباغ از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان درباره حفاظت و مرمت بنای دوره سلجوقی امامزاده نور در گرگان صحبت کرد و پس از آن کازو هیکونیشی از موسسه تحقیقات اموال فرهنگی توکیو درباره حفاظت و بهره­برداری از قلعه­ها در ژاپن سخن گفت.
نشست سوم این وبینار شامل دو سخنرانی بود. ابتدا مارال داداش زاده از موزه ملی ایران درباره خمیر لاجورد یا آبی مصری سخنرانی کرد و سخنران پایانی وبینار آکیرا فوجیساوا از دانشگاه تیکیو درباره استفاده از آلیاژهای مس در دوره آهن ایران به ایراد سخنرانی پرداخت.
در پایان طرفین در خصوص انتشار نتایج حاصل از سخنرانی­ها به توافق رسیدند.

Scroll