• دیدار احمد پاکتچی، سفیر ایران در یونسکو با رییس کل موزه ملی ایران

دیروز دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ آقای احمد پاکتچی، سفیر ایران در یونسکو با جبرییل نوکنده رییس موزه ملی ایران ملاقات کردند. طرفین در خصوص چگونگی تعامل با یونسکو و بهره گیری از ظرفیت آن برای ارتقای دیپلماسی موزه ای، نقش موزه ملی ایران به عنوان موزه مادر در دیپلماسی فرهنگی گفتگو کردند. پس از این جلسه سفیر ایران در یونسکو به همراهی رییس موزه ملی ایران، معاون فرهنگی موزه و بهرنگ ذوالفقاری از موزه ایران باستان بازدید کردند که با توضیحات جبرییل نوکنده، فریدون بیگلری و فیروزه سپیدنامه همراه بود. طی این بازدید آقای پاکتچی از گالری های پیش از تاریخ و دوران تاریخی موزه ملی ایران دیدن کردند. در پایان این بازدید رییس موزه ملی ایران مجموعه ای از انتشارات موزه ملی را به رسم یادبود به ایشان تقدیم کردند.


Scroll

ابزار دسترس پذیری