• روایت تصویری از مراسم بزرگداشت استاد دکتر عبدالمجید ارفعی در موزه ملی ایران

روایت تصویری پنجمین رویداد علمی ـ فرهنگی تماشای خورشید در ستایش پروفسور عبدالمجید_ارفعی (پژوهشگر و مترجم زبان‌های باستانی) به همت کمیسیون ملی ونسکو ـ ایران با همکاری کمیته ملی موزه‌ها ( ایکوم ایران) وموزه ملی ایران روز جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ در سالن همایش این موزه برگزار شد.

Scroll