• عید غدیر خم تهنیت باد.

غدیر روز ولایت و امامت و نشانه تداوم حرکت نبوت در مسیر امامت است، موزه ملی ایران عید ولایت حضرت امیرالمونین را به تمامی عاشقان آن حضرت شادباش می‌گوید.

Scroll