• ولادت باسعادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت

موزه ملی ایران ولادت باسعادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت علی ابن موسی‌الرضا را بر تمامی عاشقان آن حضرت شادباش می گوید.

Scroll