• افزیش ۶۴ درصدی بازدید خارجی‌ها از موزه ملی ایران

بنا بر گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران آمار بازدیدکنندگان موزه ملی ایران در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ افزایش چشمگیری داشته است. جبرئیل نوکنده، مدیر موزه ملی ایران با اعلام این خبر افزود: آمار بازدیدکنندگان موزه ملی ایران در سال ۱۳۹۵ براساس آمار ثبت شده بازدیدهای موزه ایران باستان جمعا ۲۱۲۰۴۶ نفر شامل ۶۵ درصد ایرانی (۱۳۸۰۱۸ نفر) و ۳۵ درصد ناایرانی (۷۴۰۲۸ نفر) بوده است. در مقایسه با آمار سال ۱۳۹۴ که جمعا ۱۴۲۳۹۱ نفر شامل ۶۸ درصد ایرانی (۹۷۲۵۸ نفر) و ۳۲ درصد ناایرانی ( ۴۵۱۳۳ نفر) از این موزه بازدید کرده بودند، روند رو به رشدی را نشان می‌دهد.
نوکنده ادامه داد: تعداد بازدیدکنندگان ایرانی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل ۴۲ درصد و تعداد بازدیدکنندگان ناایرانی سال ۱۳۹۵ نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد افزایش داشته است. در کل، بازدیدکنندگان موزه ملی ایران نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته است.
مدیر موزه ملی دلیل افزایش ۶۴ درصدی بازدیدکنندگان خارجی در موزه ملی ایران را نسبت به سال گذشته امنیت بالای موجود در ایران و رفع تحریم‌ها در سایه برجام دانست. نوکنده اقبال عمومی مردم ایران برای بازدید از موزه ملی ایران را با برگزاری رویدادهای فرهنگی و نمایشگاه‌های موضوعی متعدد مرتبط دانست. رئیس موزه ملی ایران چشم‌انداز پنج برابر بازدیدهای سال ۱۳۹۵ را تا پایان برنامه ششم توسعه دست‌یافتنی دانست.

Scroll