• بازدید مدیر آژانس‌های گردشگری اسپانیا از موزه ملی ایران

کارلوس گاریدو مدیر آژانس‌های گردشگری اسپانیا و رافائل گالگو نادال معاون ایشان که به منظور حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری به ایران سفر کرده‌ا‌ند صبح امروز ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ از موزه ملی ایران بازدید کردند.

این مسئولین گردشگری مورد استقبال جبرییل نوکنده رییس‌کل موزه ملی ایران قرار گرفتند و در ابتدا با آثار و محوطه‌های باستانی ایران در موزه ایران باستان با راهنمایی فیروزه سپیدنامه رییس این موزه آشنا شدند و در ادامه هم از موزه باستان‌شناسی و هنر دوران اسلامی ایران با حضور کرم میرزایی رییس این موزه بازدید کردند.

در این بازدید نمایشگاه ” میراث باستان‌شناسی اسپانیا” برای مهمانان اسپانیایی بسیار مورد توجه قرار گرفته و تصاویری از میراث سرزمینشان در تهران را به یادگار گرفتند. کارلوس گاریدو این رویداد فرهنگی را در توسعه روابط گردشگری دو کشور ایران و اسپانیا بسیار مهم ارزیابی کرد.

در جریان این بازدید پیام توسل مدیر کلوپ وسیله‌های نقلیه تاریخی کانون اتومبیلرانی و جهانگردی نیز حضور داشت .

Scroll