• بازدید معاون وزیر فاوا و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از موزه ملی ایران

امیر ناظمی اشنی به همراه حسن عمیدی سرپرست دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست و رییس موزه ارتباطات ظهر روز پنج‌شنبه۲۲ خرداد ۱۳۹۹ از موزه ایران باستان در موزه ملی ایران بازدیدکردند. این دیدار با حضور جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران و با رعایت کامل پروتکل بهداشتی بازدید از موزه ها صورت گرفت و فیروزه سپیدنامه رییس موزه ایران باستان به راهنمایی و ارائه توضیحات پرداخته و نگاه پر اشتیاق و سوالات آگاهانه ناظمی علاقه مندی وافر وی به فرهنگ و تمدن ایران را حکایت داشت.
در بازدید یک ساعته معاون وزیر فاوا و همراهان با رعایت فاصله اجتماعی مناسب طبقه همکف موزه ایران باستان وبخش‌های تعیین شده فعلی آن برای بازدید در ایام پساکرونا مورد بازدید قرار گرفت.کرم میرزایی رییس موزه باستان شناسی و هنر دوران اسلامی نیز مهمانان را همراهی کرد.

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice