• بازدید نوروزی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از موزه ملی ایران
موزه ملی ایران در چهارمین روز سال نو میزبان سردار سرتیپ دوم پاسدار امیر رحمت الهی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود.
سردار رحمت الهی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه شهرام صابری معاون پشتیبانی و تجهیزات این فرماندهی بامداد چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰ در موزه ملی ایران حضور یافتند و در طی این دیدار نوروزی مورد استقبال و همراهی جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران و صادق عسگری مسئول یگان حفاظت این موزه قرار گرفتند.
فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن بررسی وضعیت عملکرد و تمهیدات بعمل آمده در حوزه ماموریت‌های یگان حفاظت ، بر نحوه تردد بازدیدکنندگان بر اساس “شیوه‌نامه بازدید موزه ملی ایران در زمان بحران بیماری کرونا”  نظارت کردند.
#موزه_ملی_ایران
#نوروز_اقوام_ایرانی
#فرماندهی_یگان_حفاظت_میراث_فرهنگی
Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice