• به مناسبت پاسداشت زبان فارسی، معرفی نسخه خطی شاهنامه فردوسی موزه ملی ایران

موزه ملی ایران به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و  بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نسخه خطی شاهنامه اثر سترگ فردوسی را به مخاطبان و همراهان خود معرفی می­ کند. این  نسخه شاهنامه به خط نستعلیق بر کاغذ ترمه، در ۱۱۷۴ صفحه که هر صفحه آن ۲۵ سطر  دارد، نگاشته شده است. دو صفحه اول این کتاب دارای سر لوح مزدوج مذهب مرصع و بین سطور این دو صفحه طلا اندازی شده، همچنین در صفحه ۲۵  این نسخه سرلوح مذهب و مرصع  مشاهده می شود.

کتاب دارای ۴۳ مجلس (نگاره) بوده و صفحات دارای جدول مذهب، سر فصل ها شامل یک قاب مذهب و مزین که عنوان موضوعی هر فصل اکثراً به قلم سفیدآب و تحریر مشکی در آن­ها نوشته شده  است. شاهنامه دارای مقدمه ای در احوال فردوسی و بعضی ابیات به صورت چلیپا نوشته شده است. جلد این نسخه مقوای ابری تیماج قهوه ای است که با سوخت و زرکوب تزیین شده، داخل جلد کتاب تیماج سرخ  که با ترنج و سرترنج و تزیین معرق آراسته شده است .

این اثر فاخر دارای رقم محمد کاتب سال ۹۳۸ هجری قمری (دوره صفوی) است که در لت باقیمانده از شعر آخر شاهنامه دیده می شود. نسخه خطی یاد شده از آثار با ارزش موزه ملی ایران است که به شماره موزه۴۳۶۱ در تالار صفوی موزه دوران اسلامی  نگه داری و  به نمایش گذاشته شده است.

مجلس یازدهم این کتاب “دیدار گرسیوز و سیاوش” نام دارد که در صفحه ۲۶۲ به تصویر کشیده شده است.

Scroll