• دومین کارگاه “حسی و لمسی” دانش آموزان نابینا در موزه ملی ایران

دومین کارگاه “حسی و لمسی” معرفی و آموزش آثار موزه ملی ایران با حضور دانش آموزان و مربیان مرکز شبانه روزی نابینایان نرجس در موزه ایران باستان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران این کارگاه در روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه با حضور دوازده دانش آموز دختر از مرکز شبانه روزی نابینایان نرجس در محل موزه ایران باستان برگزار گردید.
این بازدید با راهنمایی فیروزه سپیدنامه مسوول موزه ایران باستان از قسمت ویژه نابینایان در موزه ایران باستان آغاز شد.
دانش آموزان در این بازدید ضمن آشنایی با مفاهیم موزه ای، با لمس مولاژهایی از آثار موزه توانستند تاریخ کهن ایران را پس از کتاب های درسی در موزه مادر تجسم کنند؛ و با اشتیاق خواستار ادامه این گردش تاریخی در موزه ایران باستان شدند.
در طی این بازدید دانش آموزان همراه با حاضرین در سالن با دقتی ویژه تصویر زیبایی از هنر و تمدن ایران را در ذهن خود ساختند.
در ادامه این گردش تاریخی دانش آموزان با حضور مربیان حسی و لمسی در کارگاه هنرهای تجسمی، بسیاری از آموختنی هایشان را بر گِل نقش زدند .
موزه ملی ایران برای بازدید گروه های نیازمند خدمات ویژه ای را از این قبیل، سرلوحه فعالیت های خود قرارداده است.

وبگاه موزه ملی ایران در پیام رسان سروش
https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

Scroll