• فلاتِ‌مرکزیِ ایران در نیمه دوم هزاره چهارم پ.م
“فلاتِ‌مرکزیِ ایران در نیمه دوم هزاره چهارم پ.م”
نام سخنران: دکتر روح الله یوسفی، گروه باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین
زمان: سه شنبه ۱۹ دیماه ۱۳۹۶
مکان: تالار سخنرانی موزه ملی ایران

در این نشست روح الله یوسفی با توضیح فرهنگ های اواخر پیش از تاریخ فلات مرکزی گفت: دوره مس‌سنگی جدید در فلات مرکزی ایران دارای دو فرهنگ با سبک‌های سفالی متفاوت است که در سرتاسر فلات مرکزی دیده می شود. این پژوهش با درنظرگرفتن دو دوره مس سنگ جدید ۱ و۲ مجزا از هم که از نظر توالی گاه‌شناختی در امتداد هم به ارائۀ تطور فرهنگی مبتنی بر داده‌های سفالی در دو محوطه شاخص “میمنت آباد” و “سفالین” پرداخته تا بتواند تصویر مناسب‌تری از فرایند تحولات قابل‌مطالعه در نیمه دوم هزاره چهارم پیش ازمیلاد را ارائه کند.

یوسفی گفت: مطالعۀ گونه‌شناختی یافته‌های باستان‌شناسی محوطه های میمنت آباد و تپه سفالین نشان‌گر شباهت‌های نزدیکی میان مراحل استقراری این دو محوطه با فرهنگ‌های شناختۀ‌شدۀ مرکز فلات از دشت قزوین تا کاشان و سایر محوطه‌های مشابه در سرزمین‌های پست و بلند ایران در نیمۀ دوم هزارۀ چهارم پیش ازمیلاد و اواخر آن است.

در ادامه این سخنرانی یوسفی به توصیف و طبقه‌بندی سفال‌های اواخر هزاره چهارم پیش ازمیلاد که در خلال کاوش و بررسی باستان شناختی تپه میمنت آباد به دست آمد، پرداخت و پس از توصیف و طبقه بندی سفال ها، آنها را با سفال‌های سایر مناطق مقایسه مقایسه کرد.

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice