• قدح سفالی کتیبه دار با حدیثی از پیامبر اکرم (ص)

این قدح سفالی کتیبه دار به رنگ قهوهای تیره بر روی زمینه سفید در زیر لعاب شفاف، متعلق به محوطه تاریخی نیشابور، از سده های سوم و چهارم هجری قمری همزمان با حکومت سامانی در ایران است .

 قدح سفالی از خمیر قرمز رنگ، پایه حلقه‌ای مقعر، بدنه کشیده، لبه صاف، تزیین داخل و خارج کاسه دارای پوشش  گلی سفید رنگ، به قطر دهانه ۳۴سانتی متر و ارتفاع  ۵/۱۱ سانتی متر است.

 تزیین سطح داخلی این ظرف شامل ۵ کلمه کوفی با مضمومن ” الطاعم الشاکر بمنزله الصائم الصا⌡بر⌠ ” حدیثی از پیامبراکرم (ص ) است و برگردان آن به فارسی چنین است: “غذا خورشکرگزار چون روزه دار صبور است.”

این اثر ارزنده به شماره ۴۳۵۲  در بخش اسلامی موزه ملی ایران نگه داری می شود.

سفال‌های دارای نوشته قهوه‌ای تیره بر زمینه سفید یا شیری همراه با  لعاب پوشش گلی و تزئینات با خط کوفی تزئینی یکی از معروف ترین گونه‌های سفال در سده‌های سوم و چهارم هجری همزمان با حکومت سامانیان درخراسان بزرگ به ویژه نیشابورهستند.

این گونه آثارازاوج‌های هنر سفالگری ایران در دوران هنر و تمدن اسلامی محسوب می شوند، که با بهره جستن از خطوط کوفی و درآمیختن آن با نقوشی مانند گل ، برگ ، پرنده و مرغ تزیین شده اند.

Scroll