• موزه ملی ایران میزبان سازمان بازرسی کل کشور شد.

موزه ملی ایران بعدازظهر روز شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۸ میزبان مقامات سازمان بازرسی کل کشور بود.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، حجت الاسلام محمدمهدی عرب انصاری سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی، احمدرضا مشایخی بازرس کل امور فرهنگی و رسانه ها، جواد محمودزاده معاون بازرسی امور فرهنگی و رسانه ها، مرتضی ثابت و علی اکبر گل پور بازرسین مستقر در وزارت میراث فرهنگی- گردشگری و صنایع دستی با حضور در موزه مادر کشور از نحوه عملکرد این مجموعه بازدید کردند.

محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، محمدرضا کارگر مدیر کل موزه ها و اموال منقول تاریخی فرهنگی، علی کریمی ذیحساب و مدیر کل امور مالی، امیرحسن شادنوش سرپرست اداره کل مدیریت و عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همراهی جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران در این دیدار حضور داشته و به بحث، تبادل نظر و بررسی در خصوص نحوه حصول اشیا تاریخی فرهنگی به موزه ها، شیوه های ساماندهی، مستندنگاری، ثبت در دفاتر اموالی و سامانه های دیجیتال، نگهداری و حفاظت اموال فرهنگی تاریخی پرداختند.

بخش پیش از تاریخ موزه ایران باستان، اسکلت بانوی مکشوفه خیابان مولوی، نمایشگاه انسان و دریا: مروری بر هزاران سال ارتباط انسان و دریا در ایران و همچنین مخازن موزه ملی ایران نیز مورد بازدید قرار گرفت.

وبگاه موزه ملی ایران در پیام رسان سروش

https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

 

Scroll