• میلاد هشتمین اختر تابناک اسمان ولایت و امامت امام رضا(ع) مبارک باد.
Scroll