• نشست تخصصی “پـروژه‌هـای نـاتمـام اواخر دوره هخامنشی” در موزه ملی ایران برگزار می شود.

نشست تخصصی “پـروژه‌هـای نـاتمـام اواخر دوره هخامنشی” با حضور آوی بـاخنهایمر مدرس زبان‌شناسی خاور نزدیک مرکز تحقیقات جـامعه و فـرهنگ ایـران باستان، غرب استرالیـا برگزار می شود.

زمان: دوشنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۸ –  ساعت ۱۰:۳۰

محل برگزاری: سالن نشـست موزه ایران باستان.

 

وبگاه موزه ملی ایران در پیام رسان سروش

https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

Scroll