• نقاشی آبرنگ شمایل منسوب به امیر کبیر

نقاشی آبرنگ شمایل منسوب به امیر کبیر از سده سیزدهم هجری قمری، اثر میرزا ابوالحسن خان غفاری (صنیع الملک). در این نقاشی شخصی ایستاده با چهره تمام رخ و ریش بلند تصویر شده است که کلاه بلند و سیاهی بر سر دارد و دست ها را در جیب عبایش قرار داده است.

جبّه ترمۀ بلند با تزئینات پُر کار با نقش بُته بر تن دارد. از زیر جبّه، بخشی از حمایل وی نمایان است و  بخشی از شالی که به کمر بسته دیده می شود. بر سینه وی مدال الماسی با نقش شیر و خورشید دیده می شود و  بر گردن مدالی که بر آن تصویر ناصرالدین شاه مشاهده می شود. در دو طرف جبّۀ وی دو شمسه جواهر نشان با شرابه های مروارید نصب شده دیده می شود.

اندازۀ این اثر شانزده در بیست و هفت سانتی متر است که هم اکنون با شمارۀ موزه ۴۷۴۲، در تالار قاجار موزه باستان شناسی و هنر دوران اسلامی موزه ملی ایران در معرض دید همگان قرار دارد. این اثر با شمارۀ ۶۵۴ در تاریخ ۱۱/ ۵ / ۱۳۹۶ در فهرست آثار ملّی منقولی به ثبت رسیده است.

۲۰دی ماه ۱۲۳۰ خورشیدی(۱۸ ربیع الاول۱۳۶۸ هجری قمری) مصادف با شهادت میرزا محمد تقی خان امیر کبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار در حمام فین کاشان است.

 

Scroll