• نویافته هایی از پارچه بافی در ایران باستان با تمرکز بر ارائه نتایج مرحله اول پژوهش و حفاظت از منسوجات مرد نمکی

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ نشست تخصصی با عنوان: نویافته هایی از پارچه بافی در ایران باستان با تمرکز بر ارائه نتایج مرحله اول پژوهش و حفاظت از منسوجات مرد نمکی به سخنرانی سرکار خانم نسرین جاویدنیا، سرپرست بخش مرمت پارچه های موزه ملی در سالن نشست موزه ایران باستان برگزار شد.

ابتدا دکتر جبریئل نوکنده، ریاست محترم موزه ضمن خیر مقدم به حضار در خصوص مرد نمکی و پروژه های پژوهشی مشترک موزه ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان و موزه بوخوم آلمان مطالبی را ذکر بر تداوم پژوهش و مرمت بقایای به دست آمده از مردان نمکی معدن چهره آباد زنجان تاکید نمودند.

در ادامه سخنران اصلی، سرکار خانم جاویدنیا به ذکر پیشنه اجمالی از کاوش هایی منجر به یافتن مومیایی های مردان نمکی از سال ۱۳۷۲ تا کنون پرداخته و سپس به طور مشخص به موضوع اولین مومیایی کشف شده، معروف به مرد نمکی شماره یک، اشاره و یافته های همراه با آن بررسی شد. موزه ملی ایران دارای ۱۸ قطعه منسوج متعلق به مرد نمکی است که ۱۷ قطعه از آن طی سال گذشته، به دلیل اهمیت آنها به بخش مرمت منتقل شده که در آن میان یک شلوارک، دو قطعه طناب و ۱۴ قطعه پارچه در اندازه های مختلف به چشم می خورد.

مراحل حفاظت این منسوجات از تابستان سال ۱۳۹۶ آغاز و تا کنون تعداد ۱۰ قطعه از آنها مراحل حفاظتی خود را طی کرده و هفت قطعه باقیمانده در دستور کار مرمت سال جاری قرار دارد.

همچنین در این نشست آسیب های موجود بررسی و نتایج اولیه فن شناسی منسوجات اعم از شناسایی نوع الیاف، بررسی ویژگیهای نخ منسوجات در تار و پود، دسته بندی تزیینات، استخراج نقشه بافت و …ارائه شد.

Scroll