• هم زمان با روز جهانی موزه ها ،موزه ملی ایران به عنوان موزه برتر شناخته شد

 مراسم ویژه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، موزه ملی ایران موزه برتر شناخته شد.
مراسم بزرگداشت روز جهانی موزه ها ۱۳۹۹ با حال و هوایی متفاوت از سال های گذشته و متناسب با رعایت موازین پیشگیرانه بیماری کوید ۱۹ کرونا عصر روز دوشنبه ۲۹ شهریور ساعت ۱۶ با حضور علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا، امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد حسن طالبیان معاون وزیر میراث فرهنگی ، سید احمد محیط طباطبائی رئیس کمیته ملی موزه های ایران، محمدرضا کارگر مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی فرهنگی ، جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران ، حسن عمیدی رییس موزه ارتباطات و جمعی از نمایندگان موزه های کشور برگزار شد و مراسم به صورت زنده از تلوزیون اینترنتی تیوا برای علاقمندان پخش شد.
این نحوه ارزیابی به دنبال تعطیلی موزه های کشور در پی شیوع ویروس کرونا صورت پذیرفت. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جایگاه موزه ها در مسیر توسعه گفت: برای د
در مراسم ویژه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، موزه ملی ایران موزه برتر شناخته شد.
مراسم بزرگداشت روز جهانی موزه ها ۱۳۹۹ با حال و هوایی متفاوت از سال های گذشته و متناسب با رعایت موازین پیشگیرانه بیماری کوید ۱۹ کرونا عصر روز دوشنبه ۲۹ شهریور ساعت ۱۶ با حضور علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا، امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد حسن طالبیان معاون وزیر میراث فرهنگی ، سید احمد محیط طباطبائی رئیس کمیته ملی موزه های ایران، محمدرضا کارگر مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی فرهنگی ، جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران ، حسن عمیدی رییس موزه ارتباطات و جمعی از نمایندگان موزه های کشور برگزار شد و مراسم به صورت زنده از تلوزیون اینترنتی تیوا برای علاقمندان پخش شد.
این نحوه ارزیابی به دنبال تعطیلی موزه های کشور در پی شیوع ویروس کرونا صورت پذیرفت. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جایگاه موزه ها در مسیر توسعه گفت: برای دست یابی به توسعه باید بر شانه های میراث تاریخی و گذشتگان خود قرار بگیریم و موزه یکی از راههای آن است.
طالبیان نیز شیوع ویروس کوید ۱۹ را عامل توجه موزه ها دانسته و گفت: موزه ها در حال حاضر پویاتر از قبل بوده و برای بهرهمندی بیشتر موزه ها از ظرفیت های فضای مجازی تلاش گستره ای آغاز شده است.
در حاشیه این مراسم، از سایت تخصصی موزه های کشور emiras.ir توسط مقامات رونمایی شد.

Scroll