• وبینار مشترک باستان‌شناسی ایران با میزبانی دانشگاه کانازاوا برگزار شد.
وبینار مشترک باستان‌شناسی ایران با میزبانی دانشگاه کانازاوا و حمایت سفارت ایران در ژاپن و مشارکت پژوهشگاه میراث فرهنگی، موزه ملی ایران و مرکز ملی مطالعات توکیو روز شنبه ۸ آذرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳ به صورت آنلاین برگزار شد.
در این وبینار باستان‌شناسان ایرانی و ژاپنی به تبادل تجارب خود در خصوص فعالیت‌های میدانی و موزه‌ای با محوریت باستان‌شناسی ایران پرداختند.
روح‌الله شیرازی، رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی، به بررسی تاریخچه پژوهش‌های باستان‌شناسی ژاپنی‌ها در ایران پرداخت.
محمدحسین عزیزی‌، مدیر پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، نتایج مطالعات خود در مورد نوسنگی منطقه فارس را ارائه کرد.
ماساشی آبه، نتایج کاوش‌های کله‌کوب جنوب خراسان را ارائه کرد.
رویجی شیکاگو، مطالعه مفرغینه‌های با مغز آهنی را با روش ایکس‌ری بررسی کرد.
یوسف حسن‌زاده، رئیس گروه پژوهش موزه ملی ایران، نتایج کاوش‌های محوطه مفرغی علی‌آباد در شمال غرب ایران را به اشتراک گذاشت.
تاکورو آداچی، نتایج بررسی‌هایش بر روی خمره‌های سفالی مکشوفه از محوطه هخامنشی TB75 استان فارس را ارائه کرد.
سیرو هاروتا در مورد استفاده از روش‌های فتوگرامتری در مطالعه کتیبه پارتی بیستون سخن گفت.
پس از پرسش و پاسخ، سخنان سعید بنی‌هاشمی، وابسته علمی سفارت ایران در ژاپن، پایان‌بخش این وبینار بود.
طرفین در خلال بحث‌ها در مورد امکانات طرفین و چارچوب‌های همکاری‌های علمی آتی به تبادل نظر پرداختند.
Scroll