• وصیتنامه جهان پهلوان تختی مرمت شد

هم زمان با پنجاه و سومین  سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی وصیتنامه این قهرمان ملی پس از مرمت و استحکام بخشی توسط بخش حفاظت و مرمت موزه ملی ایران تحویل موزه ملی ورزش، المپیک و پاراالمپیک شد.

این برنامه ظهر امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹ با حضور جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران ، فریدون بیگلری معاون فرهنگی، پروانه سلطانی رییس بخش حفاظت و مرمت این موزه به همراه سید محسن میر سرپرست موزه ملی ورزش ، هایده صیرفی معاون پژوهشی این دو موزه  دیگر نمایندگان دو موزه صورت گرفت.

وصیت نامه این اسطوره ملی که امروز به عنوان میراث فرهنگی، اثر موزه ای و در شمار اسناد ارزشمند بجامانده در حافظه تاریخی ورزش ایران به شمار می آید، هم زمان با اولین سالگرد افتتاح موزه ورزش در اردیبهشت ۱۳۹۹ از سوی خانواده محترم تختی به صورت امانی در اختیار این موزه قرارگرفت. در حاشیه رونمایی از این وصیتنامه ضرورت استحکام بخشی و مرمت این اثر از سوی  محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران به مسئولین موزه ورزش پیشنهاد و با استقبال آن ها روبرو شد. این وصیتنامه در پی تعاملات موزه ای با حضور وکیل خانواده تختی به موزه ملی ایران سپرده شد. روند اقدامات حفاظتی از جمله مستند نگاری، آسیب شناسی، حذف آسیب ها و استحکام بخشی در آزمایشگاه و کارگاه حفاظت و مرمت موزه ملی ایران صورت گرفت و درپایان عملیات حفاظت و مرمت در  قابی متناسب این اثر، برای  نمایش به نمایندگان موزه ملی موزه ملی ورزش، المپیک و پاراالمپیک تحویل داده شد.

جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران ضمن نکوداشت نام و جایگاه رفیع جهان پهلوان تختی درحافظه تاریخی ورزش ایران گفت : غلامرضا تختی امروز نه تنها در ایران بلکه به عنوان اسطوره پهلوانی در شمار میراث بشری جای گرفته و موزه ملی ایران بسیار خرسند است که اقدامات مرمتی را برای حفظ و نگهداری سند یادگار این قهرمان بزرگ انجام داده است.

وی ادامه داد: وصیت نامه تختی اولین اثراز موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک است که برای مرمت آن اقدام شده و موزه ملی ایران یکی از رسالت های خود را تعامل با سایر موزه های کشور در گسترش پروژه های مشترک موزه ای می داند.

رییس کل موزه ملی ایران ضمن قدردانی از خانواده محترم جهان پهلوان تختی در حفظ و نگهداری این اثر ارزشمند گفت: برای این دو موزه جای افتخار است  خانواده تختی که سال ها در نگهداری از این سند گرانبها کوشا بوده اند، حال این امکان را برای ما  فراهم آوردند تا میزبان این اثر ارزشمند تاریخی بوده و در حفظ، نگهداری و معرفی آن به عنوان بخش مهمی از نفایس ایران اقدام نماییم.
Scroll