• کهن ترین ساکنان ایران زمین به روایت موزه ملی ایران در برنامه زنده وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

 

دوران پارینه سنگی بخش بسیار طولانی از گذشته انسان در ایران را دربر می گیرد. گالری پارینه سنگی موزه ایران باستان دریچه ای به این پیشینه کهن و کم شناخته ایران زمین است. دندان غار وزمه  با قدمت بیش از چهل هزار سال   یافته شاخصی است  که حکایت از …    ادامه این موضوع را  در برنامه زنده فردا سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹ ساعت ۱۱ صبح  از صفحه رسمی  وزارت میراث فرهنگی  ، گردشگری و صنایع دستی به آدرس  mcthir@ در شبکه اینستاگرام با حضور  دکتر فریدون بیگلری مسوول بخش پارینه سنگی موزه ملی ایران همراه باشید

Scroll