• گسترش همکاری موزه ملی ایران و موزه ارمیتاژ

امروز شنبه ۱۹ مهر ماه دکتر پاول لوریه رییس بخش آسیا میانه، قفقاز و کریمه در دپارتمان شرقی موزه ارمیتاژ و دکتر آسان تورگوئف همکار ایشان در موزه ملی ایران با دکتر جبرییل نوکنده مدیر کل این موزه ملاقات داشتند. در این ملاقات دکتر نوکنده ضمن اشاره به پیشینه طولانی ارتباط بین دو موزه ملی ایران و موزه ارمیتاژ و دو نمایشگاه متقابل برگزار شده در دهه ۱۳۵۰، اظهار خوشحالی کرد که دو موزه پس از مدتها قصد انجام همکاری های جدیدی را دارند. دکتر لوریه نیز پس از ابلاغ پیام رییس موزه ارمیتاژ که به علت همه گیری اخیر امکان مسافرت به ایران را نیافت، تاکید کرد که موزه ارمیتاژ بسیار مایل است که نمایشگاهی از آثار خود خصوصا آثار مرتبط با فرهنگ ایران و آسیای میانه را در موزه ملی ایران برگزار کند. همچنین اظهار امیدواری کرد که این موزه میزبان نمایشگاهی از موزه ملی ایران باشد. در این جلسه دو طرف در خصوص گسترش تعاملات فرهنگی خود در آینده به بحث و گفتگو پرداختند.
در پایان این جلسه طرفین جدیدترین انتشارات خود را به رسم یادگاری تقدیم یکدیگر نمودند.

Scroll