• ۲۱ خرداد برابر با ۱۰ جون روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

صنایع دستی روایت دلدادگی نقش و رنگ است و روایتی شیرین ازسرعشقی درونی که در دستـان توانای هنرمندان تجلی یـافتـه و سینه به سینه به روزگـار معاصر رسیـده است. آثـار موزۀ ملّی ایـران نیز یادگارهای جـاویدان فرهنگ و هنر ایران با هزاران سال قدمت در بستر تاریخ هستند کـه با دست و پنـجـه صنعتگران و هنرمـنـدان با ذوق این سرزمیـن زینـت یـافتـه است. این مـجموعـۀ غـنی آیینه‌ای از هـنرهـای گـونـاگون ایــرانی است که در قالب سفالگری، پیکرک سازی، نگارگری، فلزکاری، کاشی کاری، سنگ کاری، تذهیب، پارچه بافی، قالی بافی، هنر لاکی، شیشه‌گری و… با جـزئیات و در حد کـمال مطلوب آفـریده شـده‌اند و سنت خلق این آثار امروزه نیز توسط میراث‌داران و هنرمندان شاخـه‌های گونـاگون صنایع دستی در جـای جـای کـشورمـان ادامـه دارد. این نمایشگاه مجازی اشاره‌ای است بر این میراث فاخر.

 

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice