• ۲۵ خرداد روز ملی گل و گیاه گرامی باد

نقوش گیاهی یکی از اجزای مهم هنر ایران زمین از پیش از تاریخ تا ادوار اسلامی بوده اند که عمدتا شامل انواع گل هستند که بصورت منفرد یا در ترکیب با سایر عناصر بصری در آثار مختلف هنر گذشته این سرزمین دیده می شوند. استفاده فراوان از این عناصر بعنوان تزیین یا نماد در گستره زمانی و جغرافیایی وسیعی نشان از خاص بودن آنها دارد. . توجه خاص پیشینیان ما به محیط طبیعی پیرامون آنها و انعکاس این محیط در آفریده های هنری فرصت گرانبهایی به ما می دهد که به چگونگی ارتباط نیاکانمان با محیط خود و تاثیرات متقابل آنها بر هم بیاندیشیم. شاید بتوان این تاریخچه کهن و مهرآمیز را دستمایه ای برای زندگی امروز خود و بازنگری ارتباط خود با زیست محیط اطراف قرار داد. شما را به سفری طولانی به گوشه دیگری از هنر و فرهنگ هزاران ساله ایران زمین دعوت می کنیم.

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice