• امضاء تفاهم‌نامه همکاری‌های بین موزه ملّی ایران و موسسه کتابخانه و موزه ملّی ملک

موزه ملّی ایران و موسسه کتابخانه و موزه ملّی ملک جهت ارتقاء همکاریهای مشترک فرهنگی تفاهم‌نامه‌‌ای را در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱، امضاء کردند. در جلسه‌ای که بدین منظور در موزه ملّی ایران تشکیل شده بود دکتر جبرئیل نوکنده، رئیس کل موزه ملّی ایران و دکتر محمدرضا رضوان طلب رئیس موسسه کتابخانه و موزه ملّی ملک ضمن برشمردن حسن همجواری و سابقه پربار همکاری‌های مشترک بخصوص در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و انتشارات، ابراز امیدواری کردند با هم‌افزایی بتوان به تداوم و ارتقاء این گونه همکاری‌های کمک کرد.

در این جلسه همچنین آقایان محسن حق‌گو، معاون فرهنگی، مهدی یساولی، مسئول روابط عمومی و آقای دبیری نژاد رییس موزه ملک از موسسه کتابخانه و موزه ملّی ملک و فریدون بیگلری، معاون امور فرهنگی، امید کمالوند، معاون امور اجرایی، یوسف حسن‌زاده، رئیس اداره پژوهش، کرم میرزایی، رئیس موزه باستانشناسی و هنر دوران اسلامی و حسن مرادی، سرپرست روابط عمومی از موزه ملّی ایران حضور داشتند.

در انتها آقای دکتر رضوان طلب با همراهان از موزه باستانشناسی و هنر دوران اسلامی بازدید کردند که با راهنمایی آقای کرم میرزایی انجام شد. 

 

Scroll

ابزار دسترس پذیری