• بازخوانی اواخر دوره هخامنشی در موزه ملی ایران

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، روز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ نشست تخصصی با عنوان “پروژه های ناتمام اواخر دوره هخامنشی” توسط آوی باخنهایمر، محقق زبان شناسی خاور نزدیک از موسسه مطالعات تاریخ و جامعه ایران باستان –استرالیا، برگزار شد.

در این نشست باخنهایمر گفت: دوره پایانی امپراطوری هخامنشی که به سقوط آن منجر شد در گذشته آنچنان مورد توجه و تحقیق قرار نگرفته است. نگاهی جدید به این دوره می تواند تاریخ نگاری عصر پایانی امپراطوری هخامنشی را متحول کند.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه اوج رونق و شکوه دوره هخامنشی را می توان در اوایل این دوره جستجو کرد و آثار شاخص هخامنشی همگی مربوط به آن است، لذا کمتر اواخر دوره هخامنشی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و اطلاعاتی که از منابع یونانی-رومی به دست ما رسیده معمولا اغراق شده و با پیش ذهنیت ارایه شده است. این منابع بطور مغرضانه ای، داریوش سوم، آخرین پادشاه هخامنشی را فردی ضعیف، نالایق و بی علاقه به امور حکومت معرفی کرده اند. این در حالی است که وی شخصی با تجربه بود که در زمان مرگ بیش از پنجاه سال داشت.

در این نشست سه مکان تاریخی هخامنشی یعنی آرامگاه ناتمام داریوش سوم، دروازه ناتمام اردشیر سوم و سازه موسوم به قدمگاه – چاشتخوار، به بحث گذاشته همچنین روش شناسی و رویکردهای لازم برای مطالعه آثار دوره هخامنشی و شیوه های بررسی چنین آثاری مورد بحث قرار گرفت و سپس سخنران دلایل خود را برای اینکه این سه مکان را مربوط به اواخر دوره هخامنشی بداند، ارائه نمود.

وبگاه موزه ملی ایران در پیام رسان سروش

https://sapp.ir/irannationalmuseum.official

 

Scroll

ابزار دسترس پذیری