• بازدید ارزیاب کمیته میراث جهانی یونسکو از موزه ملی ایران

چان بینان ارزیاب سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) ، با حضور مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی روز جمعه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ از موزه ملی ایران بازدید کرد. این دیدار در جریان سفر وی به ایران به منظور ثبت کاروان‌سراهای کشور در فهرست میراث‌جهانی صورت گرفت.
جان بینان در خلال این بازدید به همراه جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران از بخش‌های مختلف موزه ایران باستان و موزه باستان‌شناسی و هنر دوران اسلامی دیدار کرد. وی با علاقه و اشتیاق فراوانی  آثار فرهنگی تاریخی ادوار مختلف ایران را مشاهده کرد. توضیحات  فیروزه سپیدنامه و کرم میرزایی روسای دو موزه نیز بسیار مورد توجه ارزیاب کمیته میراث جهانی قرار گرفت.

Scroll